Schrijven als een journalist

Wanneer je een artikel in de krant analyseert, valt het op dat de journalist de tekst vaak zo heeft geschreven dat je het stuk van onderaf kan oprollen zonder dat het onbegrijpelijk wordt. Journalisten beginnen met de belangrijkste informatie en eindigen met de details.

Ik  geef hieronder een stappenplan om je op weg te helpen bij het ordenen van je tekst en te schrijven als een journalist.

Wat is het belangrijkst?

Voordat je gaat schrijven volgens het oprolprincipe, moet je eerst weten wat je wilt overbrengen op je lezer. Wat is je belangrijkste boodschap ofwel wat moet je lezer echt onthouden na het lezen van je stuk? Zet die boodschap in de eerste alinea.

Voor wie schrijf je de tekst?

Om erachter te komen wat je hoofdboodschap is, is het verstandig om na te gaan wie je lezers zijn. Een journalist heeft een breed redelijk hoogopgeleid lezerspubliek. Geldt dat ook voor jou? Of zijn je lezers collega’s, opdrachtgevers of andere relaties? Over welke voorkennis beschikken zij? Wat willen zij van jou weten?

Wat is het doel van je tekst?

Daarnaast is het van belang om bij jezelf na te gaan wat het doel is van je tekst. Wat wil je bereiken? Een tekst kan informeren, overtuigen, instrueren of alle drie tegelijk. Zeker in het laatste geval is het belangrijk om na te gaan wat het hoofddoel van de tekst is. Daar begin je mee gevolgd door details die weggelaten kunnen worden. Net als een journalist.

Schrijftips: tekstschrijven volgens het CCC-model

Wanneer is een tekst goed? Hoewel de meningen daarover kunnen verschillen, zullen veel professionele tekstschrijvers verwijzen naar het ccc-model dat is ontwikkeld door Jan Renkema om toch iets over een tekstkwaliteit te kunnen zeggen. Deze schrijftips helpen jou op weg.

Voldoe aan de verwachtingen van jouw lezers

De eerste C staat voor correspondentie ofwel is er overeenstemming tussen wat jij als schrijver wil bereiken en de verwachtingen van je lezers? Daarom is het altijd belangrijk om je te verdiepen in je lezers. Hebben zij  bijvoorbeeld voldoende voorkennis om jouw stuk te begrijpen? Zijn de argumenten die je aandraagt overtuigend voor jouw lezersgroep? Een goede tekstschrijver zal altijd zoeken naar een goede balans.

 Tekstschrijvers zijn consequent

Wanneer je een tekst schrijft is het belangrijk om consequent te blijven. Spreek je bijvoorbeeld je lezers met ‘je’ aan dan is het niet verstandig om dit opeens in de tekst te veranderen in ‘u’. Ook de schrijfstijl die je kiest, moet je volhouden. Zo is het voor je lezer ingewikkeld om  een stuk te lezen waarin formele en informele schrijfstijlen elkaar afwisselen. Consistentie is de tweede C van het CCC-model.

Teksten zonder spelfouten

In een goede tekst staan geen spelfouten en ook de tekstopbouw en grammatica zijn in orde. Een professionele tekstschrijver kent de regels voor zinsbouw, het plaatsen van leestekens en spaties en de spelling van het Nederlands. Kortom de tekstschrijver zal zijn tekst correct  (de derde C van het CCC-model) schrijven.