Schrijven als een journalist

Wanneer je een artikel in de krant analyseert, valt het op dat de journalist de tekst vaak zo heeft geschreven dat je het stuk van onderaf kan oprollen zonder dat het onbegrijpelijk wordt. Journalisten beginnen met de belangrijkste informatie en eindigen met de details.

Ik  geef hieronder een stappenplan om je op weg te helpen bij het ordenen van je tekst en te schrijven als een journalist.

Wat is het belangrijkst?

Voordat je gaat schrijven volgens het oprolprincipe, moet je eerst weten wat je wilt overbrengen op je lezer. Wat is je belangrijkste boodschap ofwel wat moet je lezer echt onthouden na het lezen van je stuk? Zet die boodschap in de eerste alinea.

Voor wie schrijf je de tekst?

Om erachter te komen wat je hoofdboodschap is, is het verstandig om na te gaan wie je¬†lezers zijn. Een journalist heeft een breed redelijk hoogopgeleid lezerspubliek. Geldt dat ook voor jou? Of zijn je lezers collega’s, opdrachtgevers of andere relaties? Over welke voorkennis beschikken zij? Wat willen zij van jou weten?

Wat is het doel van je tekst?

Daarnaast is het van belang om bij jezelf na te gaan wat het doel is van je tekst. Wat wil je bereiken? Een tekst kan informeren, overtuigen, instrueren of alle drie tegelijk. Zeker in het laatste geval is het belangrijk om na te gaan wat het hoofddoel van de tekst is. Daar begin je mee gevolgd door details die weggelaten kunnen worden. Net als een journalist.